Warunki korzystania z systemu rezerwacji online

1. Rezerwacji w serwisie dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez system następujących czynności:


a. zalogowanie do systemu lub wypełnienie formularza rejestracyjnego jeśli nie posiadamy konta,
b. wskazanie terminu rezerwacji,
c. potwierdzenie wyboru terminu,


2. Dokonanie rezerwacji potwierdzone będzie SMS-em i pocztą e-mail z automatycznie wygenerowanym numerem rezerwacji.


3. Rezerwacja dokonana w systemie online jest rezerwacją wstępną i dotyczy jedynie rezerwacji terminu.


4. Szczegóły rezerwacji, takie jak aranżacja sali, dodatkowe wyposażenie, ilość osób potwierdzone będą, drogą mailową lub telefonicznie przez pracownika Bydgoskiego Centrum Sportu.


5. W przypadku rezerwacji sali łączonej w Kompleksie Sportowym Zawisza (poz. nr 1 w cenniku) Usługobiorca proszony jest o użycie kodu rabatowego: WYNAJEM_2_SAL


7. Ceny przedstawione w systemie nie zawierają podatku VAT.


8. Jednostką płatniczą jest złoty polski.


9. Należna kwota za wynajęcie pomieszczeń płatna będzie przelewem na konto Banku Pekao S.A. Oddział w Bydgoszczy o nr: 73 1240 6452 1111 0010 4815 9143 na podstawie faktury VAT – po wykonaniu usługi przez Usługodawcę.


10. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

Przejdź do systemu rezerwacji online