Na podstawie uchwały nr XVII/349/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019r. nowej jednostce organizacyjnej zarządzającej miejskimi obiektami przeznaczonymi do uprawiania sportu , wychowania fizycznego oraz rehabilitacji ruchowej nadano nazwę "Bydgoskie Centrum Sportu".

Z dniem 1 stycznia 2020r. nowa jednostka przejęła pełną kontrolę i odpowiedzialność za obiekty sportowe, aby w sposób kompleksowy i nowoczesny kierować ofertę do sportowców i mieszkańców miasta. 

 

 Dyrektorem nowej jednostki miejskiej został Adam Soroko, poprzednio zastępca Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta.

Nasze cele i zaangażowanie skupiają się w szczególności na:

 

  • Właściwym utrzymaniu , modernizacji i rozbudowie obiektów sportowych w Bydgoszczy;
  • Organizowaniu zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • Organizowaniu zawodów sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim ogólnopolskim oraz międzynarodowym;
  • Zapewnieniu właściwych warunków do realizacji zajęć szkolnych w zakresie wychowania fizycznego a także zajęć sportowo-rekreacyjnych i zawodów dla osób niepełnosprawnych
  • Organizowaniu imprez widowiskowych;
  • Propagowaniu sportowego stylu życia poprzez organizację imprez o charakterze rodzinnym oraz imprez dla amatorów;
  • Wykorzystywaniu zarządzanych obiektów i terenów na organizację targów, zjazdów, sympozjów, festiwali, kongresów, pokazów, promocji firm i prezentacji produktów, giełd, aukcji, kiermaszy oraz na działalność usługową i sportowo-rekreacyjną;
  • Współdziałaniu z władzami rządowymi i samorządowymi oraz właściwymi instytucjami i organizacjami oraz osobami fizycznymi w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu i form aktywnego wypoczynku;
  • Realizacji innych powierzonych zadań Miasta Bydgoszcz w zakresie wspierania sportu.