Ogłoszenie o przetargu dotyczącym pielęgnacji boisk piłkarskich trawiastych na terenie m. Bydgoszczy

 

Bydgoskie Centrum Sportu ogłasza przetarg na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych boisk piłkarskich trawiastych na terenie m. Bydgoszczy w dniach od 25.06.2020 do 31.08.2020.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednimi formularzami został określony w "Zapytaniu ofertowym" zamieszczonym na stronie: http://softblue.home.pl/bip_luczniczka/

Oferty należy składać do dnia 17.06.2020 r. do godz. 11.30 w sekretariacie Bydgoskiego Centrum Sportu przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.