Kolejne zmiany w zasadach korzystania z obiektów sportowych

 

Bydgoskie Centrum Sportu przygotowuje się do wdrożenia nowych zasad szkolenia sportowego na swoich obiektach.

Zmiany dotyczą zwiększenia limitów zawodników trenujących na otwartych boiskach i stadionach oraz umożliwienie korzystania przez sportowców z obiektów zamkniętych, takich jak  hale sportowe, kryte bieżnie lekkoatletyczne i inne.

W oczekiwaniu na doprecyzowanie zaleceń, które zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Sportu ukarzą się w rządowym rozporządzeniu, Bydgoskie Centrum Sportu przygotowuje nowe regulaminy i harmonogramy wykorzystania obiektów. Przewidywany czas wdrożenia nowych zasad nastąpi nie wcześniej niż 20 maja, a w wypadku hal sportowych nie wcześniej niż 25 maja.

Zarządy klubów otrzymają pisma z aktualną informacją o możliwościach korzystania z obiektów Bydgoskiego Centrum Sportu.

 

W planach udostępniania specjalistycznych ośrodków o strategicznym znaczeniu dla treningów i przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio pod uwagę brany jest bydgoski Tor Regatowy „Brdyujście”. W tej sprawie trwają konsultacje Ministerstwa Sportu i  Polskiego Związku Kajakowego. 

 

 

W piśmie do Ministra Sportu z dnia 23.04.2020 r. Prezydent Rafał Bruski wystąpił z inicjatywą goszczenia w Bydgoszczy zawodników kadr narodowych.