Czas na lodowisko! Otwieramy Kryte Lodowisko w Fordonie.

Od wtorku 2 listopada mieszkańcy Bydgoszczy mogą skorzystać z krytego lodowiska w Fordonie.

W dniu 2 i 3.11.2023r Lodowisko dla komercji będzie czynne od godz. 9.00.

Fordońskie lodowisko mieści się przy ulicy Tomasza Golloba 7 (osiedle Szybowników). Każde wejście trwa 60 minut. Przy lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia i serwis łyżew.

 

 

 

Ceny biletów:

Bilet normalny – (poniedziałek – piątek) – 6 zł
Bilet ulgowy – (poniedziałek – piątek) – 4 zł
Bilet normalny – (sobota, niedziela, święta) – 7 zł
Bilet ulgowy – (sobota, niedziela, święta) – 5 zł
Wejście na widownię – 1 zł

BILET NORMALNY WIELOKROTNY (10 wejść):
poniedziałek - piątek - 54 zł
BILET ULGOWY WIELOKROTNY (10 wejść):
poniedziałek - piątek - 36 zł

Wynajęcie lodowiska - 250 zł

Na lodowisku przy zakupie biletu i karnetu normalnego honorowana jest Bydgoska Karta Rodzina 3+ i Karta Seniora, które uprawniają do 50% zniżki na bilety i karnety.

Bilet ulgowy za okazaniem ważnego dokumentu: młodzież szkolna, studenci do ukończenia 26 r.ż., renciści, emeryci, niepełnosprawni.

Więcej informacji:

Lodowisko tel.  52/343 05 75  lub  723 108 738
Wypożyczalnia sprzętu  tel. 888965348