Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych nr 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Zastępca Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych nr 1 nie został wybrany kandydat. Uzasadnienie: Na ww. ogłoszenie o naborze nie wpłynęła żadna oferta.