Szukamy pracownika: Pracownik zaplecza sportowego

Dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu

Gdańska 163; 85-674 Bydgoszcz

na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 530)

ogłasza nabór na wolne stanowisko.

Określenie stanowiska:

 

Pracownik zaplecza sportowego

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie konserwacji instalacji technicznych urządzeń i budynków,
 • dbanie o utrzymanie porządku na podległym terenie,
 • zgłaszanie uszkodzeń i napraw wymagających fachowej pomocy,
 • współpraca z innymi specjalistami – w przypadku poważnych awarii,
 • transport przedmiotów wyposażenia, urządzeń między pomieszczeniami/obiektami Bydgoskiego Centrum Sportu,
 • uzupełnianie stanów magazynowych i zgłaszanie konieczności ich uzupełnienia,
 • przygotowywanie boisk do zawodów sportowych (malowanie linii, koszenie murawy).

       Wymagania:

 • rzetelność, punktualność, komunikatywność,
 • nieposzlakowana opinia
 • uprawnienia elektryczne

Umowa rodzaj: Umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (system zmianowy)

 

 1. Kandydat jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys/CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej: bipbcsbydgoszcz.pl -Aktualności - Pracownik zaplecza sportowego – załączniki; załączniki)
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mailem na adres: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl w temacie wpisując: Ogłoszenie na stanowisko: "Pracownik zaplecza sportowego" w terminie do dnia 12.10.2023 r.