Komunikat Bydgoskiego Centrum Sportu

 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzone zostają następujące ograniczenia związane z funkcjonowaniem obiektów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu.

Z obiektów sportowych zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu (stadiony, boiska, hale sportowe, tory żużlowe, przystanie wioślarskie, kajakarskie, żeglarskie, korty tenisowe) do 25 kwietnia 2021 r. korzystać mogą jedynie osoby uprawiające sport będące członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiające sport w ramach ligi zawodowej lub dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy.

Do 25 kwietnia 2021 r pływalnie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu podlegać będą znaczącym ograniczeniom. Z basenów korzystać będą mogli jedynie zawodnicy kadr narodowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich.

Informujemy, że zawodnicy włączeni do kadry narodowej Polskiego Związku Pływackiego mogą skorzystać ze wszystkich otwartych pływalni zarządzanych przez naszą jednostkę. Dla zawodników kadr narodowych pozostałych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich (w tym Polskiego Związku Triathlonu) udostępnione zostaną pływalnie: „Neptun” (ul. Swarzewska 10) i „Bryza” (ul. Seweryna Goszczyńskiego 3). Godziny wejść na dwa wyżej wymienione obiekty należy ustalić z Kierownikami Zespołów Obiektów Sportowych Bydgoskiego Centrum Sportu.

Bydgoskie Centrum Sportu informuje również, że do dnia 25 kwietnia 2021 r. organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalna po spełnieniu następujących warunków:

- działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób, albo działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.

Powyższy przepis powoduje, że obiekty sportowe na świeżym powietrzu mogą być dostępne zarówno dla osób wymienionych w ust. 16 pkt 1, jak i dla wszelkiego rodzaju sportu o amatorskim charakterze, o ile na danym obiekcie sportowym nie będzie przebywać więcej niż 25 osób.