Komunikat Bydgoskiego Centrum Sportu

Bydgoskie Centrum Sportu informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostaną ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów zarządzanych przez jednostkę.

Z obiektów sportowych zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu (stadiony, boiska, hale sportowe, tory żużlowe, przystanie wioślarskie, kajakarskie, żeglarskie, korty tenisowe) od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. korzystać będzie można WYŁĄCZNIE:

1. W przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu;

2. W przypadku zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

3. W przypadku zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

W związku z tym, w stosunku do obecnego stanu prawnego, dzieci i młodzież nie objęta powyższymi punktami od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. nie może kontynuować treningów i rozgrywek.

Ponadto informujemy, że wydarzenia sportowe odbywać się mogą wyłącznie bez udziału publiczności.