Bydgoszcz Miastem Sportu

 

Bydgoszcz jest jednym z największych miast w Polsce. To duży ośrodek przemysłu, handlu i logistyki oraz centrum akademickie, naukowe i kulturalne.  Miasto doceniane jest przez turystów z całego świata. W 2020 roku Bydgoszcz została uznana jednym z najciekawszych celów podróży. W prestiżowym konkursie "European Best Destinations 2020" nasze miasto uplasowała się zaraz za Paryżem, zajmując 10 miejsce.

 

czytaj więcej...


 

Grupa Kapitałowa Immobile S.A. 

Sponsor Tytularny

HSW "Immobile  Łuczniczka"

 

3 czerwca 2019 roku Miasto Bydgoszcz zawarło umowę z Grupą Kapitałową Immobile S.A., na mocy której Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” zyskała Sponsora Tytularnego. Na podstawie zawartej umowy, przez okres jej obowiązywania Sponsor jest uprawniony do działań reklamowych, obejmujących między innymi: wyłączne prawo do umieszczania logo Hali nad wejściem głównym, prawo do umieszczenia logo Hali na tablicach informacyjnych i kierunkowych przy wjazdach na teren nieruchomości Hali, w tym przy wjeździe na parkingi. Sponsor udziela Miastu Bydgoszcz oraz dysponentowi Hali nieodpłatnej licencji na korzystanie ze znaku firmowego „Immobile Łuczniczka”.

 

Czytaj więcej...